Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F9 / RXS-L

FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 5.0
  Μέγ. kW 5.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 5.8
  Μέγ. kW 6.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.03
  COP   3.10
  Annual energy consumption kWh 825
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   D
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 230V
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°