Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F

FDXS25F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS60F2VEB
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.038 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.038 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 200 200 200 200
    Πλάτος Mm 750 750 950 1,150
    Βάθος Mm 620 620 620 620
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος Mm     266  
    Πλάτος Mm     1,106  
    Βάθος Mm     751  
Weight Μονάδα kg 21.0 21.0 27 30.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg     34  
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min     12.0  
      Υψ. cfm     424  
      Χαμηλή m³/min     10.0  
      Χαμηλή cfm     353  
    Θέρμανση Υψ. m³/min     12.0  
      Υψ. cfm     424  
      Χαμηλή m³/min     10.0  
      Χαμηλή cfm     353  
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
      Ονομ. cfm     424  
      Ονομ. m³/min     12.0  
    Θέρμανση Ονομ. cfm     338  
      Ονομ. m³/min     11.0  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53   56
  Θέρμανση dBA 53 53   56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 37 38
    Medium dBA 33 33   35
    Χαμηλή dBA 27 27 29 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 37 38
    Μέτρια dBA 33 33   36
    Χαμηλή dBA 27 27 29 30
    Ονομ. dBA     35  
  Θέρμανση Ονομ. dBA     35  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35   6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.50 9.50   12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE   VE
  Φάση   1~ 1~   1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50 50/60
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω. (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω.   (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω.
  (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
Ψυκτικό μέσο Type     R-410A  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm     1,270  
      Μέτρια rpm     1,180  
      Χαμηλή rpm     1,080  
    Θέρμανση Υψ. rpm     1,270  
      Μέτρια rpm     1,180  
      Χαμηλή rpm     1,080  
    Steps     3  
  Model     KFD-280-65-8A  
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος     Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών  
  Βήμα πτερυγίου Mm     1.5  
  Στάδια Ποσότητα     12  
  Σειρές Ποσότητα     3  
  Μήκος Mm     700  
  Τύπου σωλήνα     7Hi-XD  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm     6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm     12.7  
  Συμπυκνωμάτων     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA     55  
  Θέρμανση dBA     55  
Φίλτρο αέρα Type     Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας  
Ανεμιστήρας Fan-=-Fan type     Ανεμιστήρας Sirocco  
Έλεγχος θερμοκρασίας     Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή  
Τροφοδοσία ισχύος Φάση     1~  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A     0.4  
    Ψύξη A     0.4  
Σημειώσεις     Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.