Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-L

FDXS25F2VEB / RXS25L2V1B FDXS35F2VEB / RXS35L2V1B FDXS60F2VEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 2.4 3.4 6.0
  Μέγ. kW 3.0 3.8 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 3.2 4.0 7.0
  Μέγ. kW 4.5 5.0 8.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.69 3.21 2.91
  COP   4.00 3.48 3.21
  Annual energy consumption kWh 325 530 1,030
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A C
    Θέρμανση   A B C
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°