Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-K

FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 2.4 (2) 3.4 (2) 5.0 (2)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 3.2 (3) 4.0 (3) 5.8 (3)
  Μέγ. kW 4.5 5.0 6.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.72 (1) 3.21 (1) 3.03 (1)
  COP   3.90 (1) 3.39 (1) 3.10 (1)
  Annual energy consumption kWh 323 530 825
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A B
    Θέρμανση   A C D
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 9.5 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°