Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-F

FDXS60F2VEB / RXS60F4V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 6.0 (2)
  Μέγ. kW 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 7.0 (3)
  Μέγ. kW 8.0
Ονομαστική απόδοση EER   2.91 (1)
  COP   3.21 (1)
  Annual energy consumption kWh 1,030
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C
    Θέρμανση   C
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°