Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXS-L1

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B1 FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B1 FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.60 (1) 3.20 (1) 4.80 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.15 (2) 3.75 (2) 5.80 (2)
Ονομαστική απόδοση COP   4.00 3.31 3.29
  EER   4.10 3.41 3.37
Σημειώσεις (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB.