Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXM-M9

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Ονομ. kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  Μέγ. kW 3.00 3.80 5.30 6.50
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Ονομ. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Μέγ. kW 4.50 5.00 6.00 7.10
Ονομαστική απόδοση EER   3.77 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 3.48 3.10 3.21
  Annual energy consumption kWh 318 570 816 1,024
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C B C
    Θέρμανση   A B D C
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  SEER   5.68 5.26 5.77 5.56
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 148 226 303 315
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.90 4.00 4.60
  SCOP/A   4.24 3.88 3.93 3.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 858 1,046 1,424 1,693
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.