Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C

FDQ125C5VEB FDQ125C7VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 12.5 (1) 12.5
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW 14.0 (2) 14.0
Περίβλημα Χρώμα   Άβαφο (γαλβανισμένο) Not painted
  Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 300 300
    Πλάτος Mm 1,400 1,400
    Βάθος Mm 700 700
Weight Μονάδα kg 45 45
Required ceiling void >-=-mm Mm 350 350
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 200 200
    Ονομ. Pa 50 50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 66 66
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 40
    Χαμηλή dBA 33 33
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 40
    Χαμηλή dBA 33 33
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων Mm 625 625
Διακοσμητική μάσκα Model   BYBS125DJW1 BYBS125DJW1
  Χρώμα   Λευκό (10Y9/0.5) Λευκό (10Y9/0.5)
  Διαστάσεις Ύψος Mm 55 55
    Πλάτος Mm 1,500 1,500
    Βάθος Mm 500 500
  Βάρος kg 6.5 6.5
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.35  
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.35  
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
  (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. (3) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω.
  (4) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω. (4) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (5) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m