Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125D7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.0 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.16
  COP   3.88
  Annual energy consumption kWh 1,978
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 26
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°