Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RR-BW1

FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   2.61
  Annual energy consumption kWh 2,395
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°