Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZA-D

FDA200AXVEB / RZA200D7Y1B FDA250AXVEB / RZA250D7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 19.0 (1) 22.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 22.4 (2) 24.0 (2)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 19.0 22.0
  SEER   6.26 5.38
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,821 2,455
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.2 12.1
  SCOP/A   3.59 3.55
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,368 4,765
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.