Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1

FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9 FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 (3) 9.5 9.5 12.0 (3) 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 (4) 10.8 10.8 13.5 (4) 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.50 3.70 3.70 3.70 3.23 3.23 3.23
  COP   4.10 4.30 4.30 4.30 3.75 3.75 3.75
  Annual energy consumption kWh 1,059 1,285 1,285 1,285 1,855 1,855 1,855
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+   A+ A+   A A
  Απόδοση Pdesign kW 6.80   9.50 9.50   12.00 12.00
  SEER   5.70 5.70 (6) 5.70 5.70 5.21 (6) 5.21 5.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 418   583.333 583.333   806.142 806.142
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A A   A A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60   8.03 8.03   8.03 8.03
  SCOP/A   3.95 3.91 (6) 3.91 3.91 3.81 (6) 3.81 3.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,693   2,874 2,874   2,949 2,949
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
    (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
    (5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     (5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
    (6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     (6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
    (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°