Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQSG-L(3/8)V1

FCQHG100FVEB / RZQSG100L8V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L8V1B FCQHG140FVEB / RZQSG140L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.70 3.23 3.21
  COP   4.30 3.75 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,285 1,855 2,085
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A  
    Θέρμανση   A A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00  
  SEER   6.70 5.40  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 496.269 777.778  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 8.03 8.03  
  SCOP/A   4.30 4.10  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,614.419 2,741  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°