Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQG-L9V1

FCQG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQG140FVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.39   3.87   3.73 3.21
  COP   3.97   4.15   3.63 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,005   1,225   1,610  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.80 6.72 6.80 6.80 6.00 6.00  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 350 355 489 489 700 700  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.30 12.66 12.66  
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.10  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323  
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°