Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXS-L

FCQG35FVEB / RXS35L2V1B FCQG50FVEB / RXS50L2V1B FCQG60FVEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.4 5.0 5.7
  Μέγ. kW 4.0 5.3 5.7
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kW 4.20 6.00 7.0
  Μέγ. kW 5.2 6.0 7.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.58 3.55 3.48
  COP   3.50 3.7 3.52
  Annual energy consumption kWh 475 705 820
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   B A B
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.70 12.70
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (4) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (4) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°