Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXL-J

FCQG35FVEB / RXL35J3V1B FCQG50FVEB / RXL50J3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20 6.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.58 3.55
  COP   3.41 3.70
  Annual energy consumption kWh 475 705
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   B A
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°