Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RKS-F

FCQG60FVEB / RKS60F3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.70 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   3.48
  Annual energy consumption kWh 820
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°