Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / AZQS-BY1 A

FCQG100FVEB / AZQS100B7Y1B A FCQG125FVEB / AZQS125B7Y1B A FCQG140FVEB / AZQS140B7Y1B A
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.10 2.81
  COP   3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,480 1,952 2,313
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B  
    Θέρμανση   B B  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764    
Σημειώσεις (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°