Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / RZAG-A

FCAG50BVEB / RZAG35A2V1B FCAG35BVEB / RZAG35A2V1B FCAG50BVEB / RZAG50A2V1B FCAG60BVEB / RZAG50A2V1B FCAG71BVEB / RZAG60A2V1B FCAG60BVEB / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0 6.0
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 5.80 7.00 7.00
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.57 4.40 3.90 3.98 3.79 3.40
  COP   4.41 4.30 3.71 3.75 3.53 3.40
  Annual energy consumption kWh 383 398 641 628 792 882
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A B C
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   7.40 7.30 6.80 6.93 6.82 6.60
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 166 168 257 252 308 318
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.30 3.30 4.30 4.30 4.60 4.60
  SCOP/A   4.41 4.30 4.30 4.35 4.39 4.25
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,048 1,074 1,398 1,384 1,467 1,515