Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / ARXM-N9

FCAG71BVEB / ARXM71N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80
  Μέγ. kW 7.05
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50
  Μέγ. kW 7.58
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,083
  COP   3.38
  EER   3.14
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   C
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.