Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / AZQS-BY1

FCAG100AVEB / AZQS100B7Y1B FCAG125AVEB / AZQS125B7Y1B FCAG140AVEB / AZQS140B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,480    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A    
    Θέρμανση   B    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.50 5.16 5.94
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605 1,406 1,314
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.78 11.6
  SCOP/A   3.85 3.67 3.96
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764 2,969 4,089
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ