Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RZQG-L(8)Y1

FBQ71C8VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100C8VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125C8VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140C8VEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.50 3.89 3.81 3.33
  COP   3.65 4.21 3.83 3.61
  Annual energy consumption kWh 970 1,220 1,575 2,010
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A  
    Θέρμανση   A A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.8 9.5 12  
  SEER   6.11 5.8 5.81  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 390 574 723  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6 11.3 12.71  
  SCOP/A   4.01 4.61 4.21  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,095 3,432 4,227  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°