Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXS-L

FBQ35C8VEB / RXS35L2V1B FBQ50C8VEB / RXS50L2V1B FBQ60C8VEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.40 5.0 5.7
  Μέγ. kW 3.9 5.3 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kW 4.00 5.5 7.0
  Μέγ. kW 5.0 6.0 8.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.03 3.26
  COP   3.60 3.42 3.41
  Annual energy consumption kWh 530 825 875
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B A
    Θέρμανση   A B B
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 12.7 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V (3) - 230V (3) - 230V
  (3) - 230V (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (4) - 240V    
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°