Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXS-F

FBQ60C8VEB / RXS60F3V1B FBQ60C8VEB / RXS60F4V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.70 (3) 5.70
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.00 (4) 7.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.26 3.26
  COP   3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 875 875
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   B B
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m  
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m  
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°