Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQG-LY1L

FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1L FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1L FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1L FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.40 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 12.00 (1)
  Μέγ. kW 15.40 (1) 8.00 (1) 11.20 (1) 14.00 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 15.50 (2) 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2)
  Μέγ. kW 18.00 (2) 9.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.35 (1) 3.60 (1) 3.81 (1) 3.31 (1)
  COP   3.60 (2) 4.01 (2) 3.57 (2) 3.90 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα (3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα (3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα (3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα