Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           14.00 15.40
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW           13.5 15.5
Casing Colour   Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο)
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 245 245 245 245 245 245 245
    Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800 800
Βάρος Μονάδα kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0 29.0
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5 23.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0 29.0
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5 23.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
    Medium dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 625 625 625 625 625 625 625
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2 2
  Φύλλα στεγανοποίησης 5 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά