Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C / RZQG-L(8)Y1

FAQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB / RZQG100L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8
Ονομαστική απόδοση EER   3.40 3.62
  COP   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,000 1,315
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.8 9.5
  SEER   6.51 6.51 6.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366 366 545
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 10.2
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 2,205 3,562
Σημειώσεις   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°