Πίνακας προδιαγραφών για FAA-A / AZAS-MY1

FAA100AUVEB / AZAS100M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2)
Pto (Thermostat off) W 0, 12
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.