Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-VZPS

EWWS500VZPSA1 EWWS710VZPSA1 EWWS900VZPSA1 EWWSC12VZPSA2 EWWSC16VZPSA2 EWWSC17VZPSA2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 500 710 898 1,188 1,586 1,735
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 20 20 20 10 10 10
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 91.3 133.8 165.1 235.4 313.7 350.7
EER 5.48 5.31 5.44 5.05 5.05 4.95
ESEER 0 0 0 0 0 0
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 3,750 3,822 3,822 4,508 4,750 4,874
    Ύψος mm 2,108 2,430 2,487 2,302 2,500 2,493
    Πλάτος mm 1,179 1,287 1,303 1,579 1,610 1,769
Βάρος Μονάδα kg 3,247 4,082 4,346 6,310 7,530 8,250
  Βάρος λειτουργίας kg 3,375 4,349 4,660 6,900 8,300 9,200
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 96 168 199 320 380 480
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους
Συμπιεστής Type   Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor
  Ποσότητα_   1 1 1 2 2 2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 99 105 105 106 107 109
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 80 86 86 87 88 89
Ψυκτικό μέσο Type   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 130 180 180 190 320 350
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 2 2 2
  GWP   631 631 631 631 631 631