Πίνακας προδιαγραφών για EWAD-TZSLC2

EWADH12TZSLC2 EWADH13TZSLC2 EWADH18TZSLC2 EWADC15TZSLC2 EWADH11TZSLC2 EWADH19TZSLC2 EWADC16TZSLC2 EWADH17TZSLC2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,259 1,355 1,875 1,508 1,189 1,965 1,644 1,766
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 413.4 438.6 636.4 485 380.9 709.3 532.8 581.8
EER 3.05 3.09 2.95 3.11 3.12 2.77 3.09 3.04
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 10,510 11,404 14,102 11,404 10,510 14,102 12,302 13,202
    Ύψος mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Πλάτος mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 9,879 11,123 13,048 11,727 9,879 13,048 12,145 12,575
  Μονάδα kg 9,322 10,112 12,037 10,716 9,322 12,037 11,134 11,564
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 557 1,011 1,011 1,011 557 1,011 1,011 1,011
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ονομ. l/s 112,259 122,464 153,081 122,464 112,259 153,081 132,670 142,876
  Ταχύτητα rpm 900 900 900 900 900 900 900 900
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2 2 2 2
  Type   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 100 101 103 101 100 103 101 102
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 78 78 79 78 77 80 79 79
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Κυκλώματα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2 2
  Φορτίο kg 175 200 270 200 175 270 220 250
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD