Πύλη συνδεσιμότητας DoS

EU.SB.5000081

Για μονάδες που ελέγχονται από χειριστήριο Carel MTII

EU.SB.5000081

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με BMS του πελάτη DoS (η μονάδα Bacnet ή Modbus δεν περιλαμβάνεται)
  • Με το ALC επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση του DoS στους ψύκτες Daikin με έλεγχο μέσω MTII (φυγοκεντρικός και κοχλιοφόρος)
  • Μια πύλη για κάθε μονάδα που ελέγχεται με MTII
  • Πιθανότητα ελέγχου επιπρόσθετων αισθητήρων που δεν παρέχονται στις αρχικές μονάδες ψυκτών
  • Η σειριακή κάρτα MODBUS RS485 (δεν περιλαμβάνεται, αρ. αναφ. ανταλλακτικού 5008357) απαιτείται για τη σύνδεση σε ψύκτες
  • Το ALC μπορεί να συνδέεται online μέσω θύρας ethernet ή μονάδας Μ2Μ (δεν περιλαμβάνεται)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια χρήσης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.