Πίνακας προδιαγραφών για ERGA04-08EV

ERGA04EAV3 ERGA06EAV3 ERGA08EAV3
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 740 740 740
    Πλάτος Mm 884 884 884
    Βάθος Mm 388 388 388
Weight Μονάδα kg 58.5 58.5 58.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 18 18 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20.0 20.0 20.0
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Φορτίο kg 1.50 1.50 1.50
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20 25
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)