Πίνακας προδιαγραφών για EKSOLHW

EKSOLHWAV1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 770
    Πλάτος Mm 305
    Βάθος Mm 270
Weight Μονάδα kg 8
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 27
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter in 3/4" FBSP
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική μονάδα