Απλοποιημένη διασύνδεση χρήστη

EKRUDAS

Θερμοστάτης δωματίου Daikin Altherma 3

EKRUDAS

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Φιλικό για το χρήστη τηλεχειριστήριο με σύγχρονο σχέδιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα