Πίνακας προδιαγραφών για EKRUCBL

EKRUCBL1 EKRUCBL1A EKRUCBL5A EKRUCBL4A EKRUCBL6A EKRUCBL2A EKRUCBL3A EKRUCBL7A EKRUCBL2 EKRUCBL6 EKRUCBL5 EKRUCBL3 EKRUCBL7 EKRUCBL4 EKRUCBL2C EKRUCBL3C EKRUCBL5C EKRUCBL6C EKRUCBL7C EKRUCBL1C EKRUCBL4C EKRUCBL8C
Control systems Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
  Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας C                                          
        C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C