Πίνακας προδιαγραφών για EKRTW

EKRTWA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 87
    Πλάτος mm 125
    Βάθος mm 34
Βάρος Μονάδα g 215
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Φύλαξη Ελάχ. °C -20
    Ελάχ. °F -4
    Μέγ. °C 60
    Μέγ. °F 140
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Ελάχ. °F 32
    Μέγ. °C 50
    Μέγ. °F 122
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας Θέρμανση Ελάχ. °C 4
    Μέγ. °C 37
  Ψύξη Ελάχ. °C 4
    Μέγ. °C 37
Ρολόι Ναι
Λειτουργία ρύθμισης Αναλογική ζώνη
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V Με μπαταρίες 3* AA-LR6 (αλκαλικές)
Σύνδεση Τύπος   Ενσύρματο
Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μεταγωγής (στα 230VAC) A 5.0 (1)
Σημειώσεις (1) - 230VAC