Καλώδιο ελέγχου θερμοκρασίας δαπέδου

EKRTETS

EKRTETS

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Καλώδιο ελέγχου θερμοκρασίας δαπέδου
  • Η προστασία θερμοκρασίας δαπέδου επιτρέπει στον χρήστη να θέσει τα μέγιστα και τα ελάχιστα επίπεδα θερμοκρασίας δαπέδου ώστε να παραμείνουν οι θερμοκρασίες εντός των ενδεδειγμένων ορίων για το υλικό του δαπέδου.
  • Κατά τη χρήση υποδαπέδιας θέρμανσης για ψύξη, η λειτουργία αποτροπής δημιουργίας συμπυκνωμάτων θα εξασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργούνται συμπυκνώματα στο δάπεδο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα