Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Για σύνδεση πλήρως επίπεδου πάνελ κασέτας BYFQ60C4* σε εσωτερικές μονάδες R-410A FXZQ

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας