Πίνακας προδιαγραφών για EKHWS-D3V3

EKHWS150D3V3 EKHWS180D3V3 EKHWS200D3V3 EKHWS250D3V3 EKHWS300D3V3
Casing Colour   Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό
  Material   Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής, Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής, Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής, Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής, Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής, Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Δεξαμενή mm 1,000 1,164 1,264 1,535 1,745
    Διάμετρος mm 595 595 595 595 595
Βάρος Μονάδα Κενό kg 45 50 53 58 63
    Πλήρες kg 190 224 245 300 355
Δεξαμενή Όγκος νερού l 145 174 192 242 292
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521)
  Maximum water temperature °C 75 75 75 75 75
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B B B B
Εναλλάκτης θερμότητας Ζεστό νερό χρήσης Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Υλικό σωλήνα   Stainless steel (EN 1.4521) Stainless steel (EN 1.4521) Stainless steel (EN 1.4521) Stainless steel (EN 1.4521) Stainless steel (EN 1.4521)
    Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 4.9 6.5 8.2 8.2 8.2
    Πίεση λειτουργίας bar 10 10 10 10 10
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3 3 3 3 3
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897