Πίνακας προδιαγραφών για EKHWS-B3Z2

EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Casing Colour   Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό
  Material   Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Δεξαμενή mm 1,150 1,600
    Πλάτος mm 580 580
    Βάθος mm 580 580
Βάρος Μονάδα Κενό kg 45 59
Δεξαμενή Όγκος νερού l 200 285
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521)
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   C C
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 74 91
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3 3
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897