Φίσα καλωδίων

EKEWTSC-2

Για σύνδεση με εξωτερικό ασύρματο αισθητήρα K.RSS

EKEWTSC-2

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Σε συνδυασμό με μονάδες FXFA, FXFQ, FCAG και FCAHG
  • Γίνεται παραγγελία ως SB.K.RSS_FDA που περιέχει τα τμήματα K.RSS και EKEWTSC

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης