Πίνακας προδιαγραφών για EKCC-W

EKCC8W
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 150
    Πλάτος mm 300
    Βάθος mm 350
Βάρος Μονάδα kg 2
  Συσκευασμένη μονάδα kg 3