Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBX-AV3

EHYHBX08AFV3 EHYHBX08AAV3
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
  Υλικό   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 902 902
    Πλάτος Mm 450 450
    Βάθος Mm 164 164
Βάρος Μονάδα kg 31.2 31.2
PED Category   Κατηγορία Ι Κατηγορία Ι
Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Μέγ. l/min 23.5 (7) 23.5 (7)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 42.0 42.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C   25 (8)
      Μέγ. °C   55 (8)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB   10 (8)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C   5 (8)
      Μέγ. °C   22 (8)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Wiring connections Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m) 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
Σημειώσεις (1) - Μόνο για εσωτερική μονάδα (1) - Μόνο για εσωτερική μονάδα
  (2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (4) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (4) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (5) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (5) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (6) - Min. required (6) - Min. required
  (7) - Παράκαμψη μπόιλερ (7) - Παράκαμψη μπόιλερ
  (8) - Για το εύρος λειτουργίας των *HYHB* και *HYKOMB33AA, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (8) - Για το εύρος λειτουργίας των *HYHB* και *HYKOMB33AA, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας