Πίνακας προδιαγραφών για EHVZ-CB3V / ERHQ-BW17

EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAW17
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 13.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa).
  (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (8) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης = κατά τη θέση σε λειτουργία