Πίνακας προδιαγραφών για EHSXB-D / ERGA-DV7

EHSXB04P50DA7 / ERGA04DAV37
Εσωτερική μονάδα EHSXB04P50DA7
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.86 (1), 4.52 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 0.810 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.98 (1), 3.32 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )