Πίνακας προδιαγραφών για EHSHB-D3 / ERGA-EV7

EHSHB04P30DA3 / ERGA04EAV37
Εσωτερική μονάδα EHSHB04P30DA3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )