Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-D6V / ERGA-DV7

EHBX04DA6V7 / ERGA04DAV37
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.86 (1), 4.52 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 0.940 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.17 (1), 3.32 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )