Πίνακας προδιαγραφών για EHBH-E9W / ERGA-EVH

EHBH08EF9W / ERGA06EAV3H
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2)
COP 4.85 (1), 3.50 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 127
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.47
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 176
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )