Πίνακας προδιαγραφών για EDLA04-08EV3

EDLA04E2V3 EDLA06E2V3 EDLA08E2V3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.840 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 770 770 770
    Πλάτος mm 1,250 1,250 1,250
    Βάθος mm 362 362 362
Βάρος Μονάδα kg 88.0 88.0 88.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 9 (3) 9 (3) 9 (3)
      Μέγ. °C 65 (3) 65 (3) 65 (3)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -27 -27 -27
      Μέγ. °CDB 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (3) 55 (3) 55 (3)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 58.0 (1) 60.0 (1) 62.0 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44.0 (1) 47.0 (1) 49.0 (1)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 1.35 1.35 1.35
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26 3.26 3.32
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.48 4.47 4.56
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N
    Τάση V 220 220 220
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 +/-10% 230 +/-10% 230 +/-10%
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας