Πίνακας προδιαγραφών για EBSXB-D

EBSXB11P50DF EBSXB11P30DF EBSXB16P50DF EBSXB16P30DF
Casing Colour   Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017)
  Material   Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,910 1,893 1,910 1,893
    Πλάτος mm 792 594 792 594
    Βάθος mm 817 680 817 680
Βάρος Μονάδα kg 117 94 117 94
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 44.7 44.7 49.0 49.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 36.8 36.8 40.3 40.3
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897
  (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο